Cybersecurity, je hoort het steeds vaker. Maar wat is het precies, hoe groot is de daadwerkelijke dreiging en wat betekent dat voor u en uw organisatie? Het groeiende belang van technologie brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Zeker voor Schiphol als een van de belangrijkste toegangspoorten van Europa. Een ecosysteem waar als resultaat van de voortschrijdende digitalisering allerlei soorten informatie wordt uitgewisseld. Met als doel, het zo goed en comfortabel mogelijk faciliteren van alles wat er in en rondom de luchthaven gebeurt.

In verschillende recente onderzoeken is geconstateerd dat er sprake is van een acute en toenemende dreiging binnen het digitale domein. Een zorgelijk beeld dat op verschillende vlakken om een versterking vraagt. Schiphol Group en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn daarom gestart met het project CYSSEC: Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem.
Een samenwerking gericht op het versterken van cybersecurity, het vergroten van de weerbaarheid en het benutten van economische kansen voor, tussen en met alle (publieke en private) partijen die verbonden zijn aan het Schiphol ecosysteem. Dit is geen makkelijke, maar wel een uitdagende en noodzakelijke doelstelling, waarbij wij uw hulp en input hard nodig hebben!

Na de kick-off begin dit jaar is met behulp van de inputs uit deze sessies de behoefte in kaart gebracht en daar zal tijdens de exportsessie actie op worden ondernomen: Cyber Security Awareness.

Hierbij zal het gaan over zowel cyber security awareness binnen het Schiphol ecosysteem, als cyber security awareness binnen jullie eigen organisatie. Experts zullen jullie vertellen hoe belangrijk het bewustzijn van onze medewerkers is (70% van alle security incidenten wordt namelijk mede veroorzaakt door onwetendheid en onjuist handelen van eigen medewerkers). Daarnaast zullen zij jullie een aantal handvatten geven hoe je een awareness campagne binnen je eigen organisatie uitrolt.

De expert sessie wordt gehouden op 3 mei 2017 van 13:00 tot 15:00 en vindt plaats in het Royal Schiphol Group gebouw.

Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen op de website: https://cyssec.nl/.
Aanmelden kan middels op een reply op deze mail naar: cyssec@schiphol.nl.