Op verzoek van een aantal ACN-leden zijn we op zoek gegaan naar een organisatie die voor ACN-leden Coronatesten kan uitvoeren in geval van een ‘corona-verdenking’. Vorige week zijn we begonnen met een kleine pilot die deze week is uitgebreid voor alle ACN-leden. U heeft daarover een mail ontvangen van Coronatestspot met daarin een vouchercode en link naar een platform om afspraken in te kunnen plannen. Heeft u vragen, neem dan contact op met Coronatestspot.

Locatie en aanmelden
Coronatestservice is per vandaag beschikbaar voor de luchtvrachtsector van 14.00 – 16.00.
Aanmelden kan op https://www.coronatestspot.nl/
Adres waar de teststraat staat:
Tupolevlaan 1-39
1119 NW Schiphol-Rijk

 • Daar staat op de parkeerplaats een kleine goed herkenbare mobiele teststraat
 • Om getest te worden moet voorafgaand online een afspraak worden gemaakt
 • Werkgever maakt de afspraak en ontvangt de factuur
 • De uitslag van de test gaat rechtstreeks naar medewerker (binnen enkele uren)
 • Bij zowel een negatieve als een positieve uitslag krijgen medewerker uitleg: wat nu
 • In geval van een zgn. ‘verdacht negatief’ (de test zegt nee, maar de aanwezige arts twijfelt n.a.v. klachten) volgt triage door aanwezige arts en extra advies
 • De aantallen positieven worden doorgegeven aan jullie arbodiensten (anoniem).
 • Positieve gevallen wordt een PCR-test aangeraden en ook wordt de uitslag doorgegeven aan de GGD. Het is immers een meldingsplichtige ziekte en een ‘positief’ leidt in beginsel tot een bronnenonderzoek.
 • De prijs voor de sneltest – bij gebruikmaking van de vouchercode – bedraagt € 79,95 inclusief BTW
 • Testen worden afgenomen door BIG-geregistreerd personeel. Aan Coronatestspot is een arts verbonden.
 • CTS voldoet aan de Nederlandse AVG-richtlijnen.
 • ACN is geen partij in het testproces en/of de terugkoppeling van resultaten naar opdrachtgever of overheid.

Belangrijk om te weten:

 • CTS werkt alleen met EU-goedgekeurde sneltesten van Roche en Abbott.
 • Personeel dat is getest krijgt beknopt advies mee.
 • Omdat geen enkele (snel)test 100% zekerheid biedt, kijken op de achtergrond artsen van CTS mee en in geval van twijfel over uitslag test vindt nog een aanvullend gesprek plaats met een arts.
 • Blijft gelden: volg altijd de richtlijnen (1,5 meter, mondkapjes etc.) op en gebruik je gezond verstand.


We maken als ACN hier een pro-actieve stap om het ziekteverzuim in de keten zoveel mogelijk te beperken, waarbij we bovendien extra testcapaciteit aan de beperkte bestaande testcapaciteit toevoegen.