De GGD heeft een protocol opgesteld met wat er moet gebeuren op de werkplek als iemand is besmet met het coronavirus.

Mocht een medewerker besmet zijn met het coronavirus, dan adviseert de GGD om een reeks van maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De gezondheidsdienst heeft daarvoor een protocol in het leven geroepen speciaal voor de werkplek.

De vraag wat er moet gebeuren als een personeelslid is besmet, komt veelvuldig binnen bij de ledenservice van evofenedex.
HumanCapitalCare zocht uit wat de GGD dan voorschrijft. De GGD adviseert bij een besmetting op de werkplek, op basis van de situatie en de soort werkplek, een combinatie van maatregelen te nemen.

Bekijk hier het bericht op de site van evofenedex.