De afgelopen weken zien we op verschillende dagen en tijdstippen forse opstoppingen op de Anchoragelaan richting de daar gevestigde afhandelaars.

ACN heeft met de verschillende partijen – vertegenwoordigers van de ACN sectorraden expediteurs, truckers en afhandelaars en ook Schiphol Group – gesproken om een beeld te krijgen van oorzaken en oplossingen. Er lijken verschillende oorzaken te zijn voor de congestie: naweeën van de coronacrisis, personeelstekorten en overloop van andere vliegvelden.

De afhandelaars op de Anchoragelaan hebben een aantal acties ondernomen. Zo heeft Swissport een nieuwe locatie voor het ophalen van importvracht geopend en stelt ook WFS extra plekken hiervoor open. Daarnaast wordt in de loodsen en ook op het voorterrein extra personeel ingezet om de doorstroom te verbeteren. Sinds vorig weekend is tussen 12:00 en 24:00 uur een extra hek geopend ter hoogte van terminal 9 en Schiphol stelt verkeersbegeleiders beschikbaar op de Anchoragelaan. Tevens wordt gekeken naar de optimalisering van de infrastructuur zowel voor (de openbare weg) als achter het hek en de mogelijkheden van buffering.

De ‘silver bullet’ voor het probleem hebben we nog niet gevonden en daarom is vanmorgen een speciale taskforce van start gegaan met daarin expediteurs, truckers, afhandelaars en airlines. Deze taskforce komt de komende tijd wekelijks op donderdagochtend bij elkaar om snel oplossingen te vinden voor de huidige congestie aan de Anchoragelaan.

Vanmorgen zijn de verschillende workstreams (analyse aanbod / mogelijkheden regie op aanbod / verkeersafwikkeling en buffering / prioriteitstelling / regie en logistiek op voorterrein) besproken, waarbij duidelijk werd dat een eerste snelle slag gemaakt kan worden door optimaliseren van rijroutes, het maken van dedicated rijstroken en het beschikbaar stellen van andere rijstroken (waar nu ‘varkensruggetjes’ staan) om te bufferen. Tegelijkertijd wordt de oproep gedaan om vracht niet langer dan noodzakelijk op de eerste linie te laten staan (just in time aanleveren en zo spoedig mogelijk ophalen), waarbij we begrijpen dat dit een kip-ei probleem is met de nodige irritatie tussen partijen. De taskforce gaat aan de slag en we houden u op de hoogte.

Verder bespraken we met elkaar:
1) Probeer op individuele basis afspraken te maken met je afhandelaar over brengen en ophalen van grote volumes op rustige momenten, ook zij staan daarvoor open.
2) Als er files ontstaan, meld deze dan bij het Regiecentrum Schiphol: 020-601 2555.

Dit onderwerp heeft grote prioriteit. Voor de komende dagen en weken wordt het even ‘pleisters plakken’, waarbij het belangrijk is dat die pleisters ons gaan helpen richting visie op de toekomst die partijen gezamenlijk delen in het Smart Cargo Mainport Programma.

Op de LinkedIn pagina van ACN houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Maarten van As, Managing Director ACN