We zien sinds enkele dagen helaas weer congestieproblemen op de Anchoragelaan. Partijen zijn druk in gesprek over oplossingen.

Voor nu concreet:

– ACN heeft opgeroepen meer te communiceren over problemen en aanpak. We bieden daarbij hulp aan.

–  Proces op voorterreinen wordt strakker gemanaged. Ook strengere handhaving naleving verkeersregels -> extra surveillance.

– Inzet verkeersregelaars (voorterrein en openbare weg) vanaf vrijdag 16.00 t/m zaterdag 18.00.

– Vracht 9 – Gate Out – Extra opening vanaf vrijdag 14.00 uur t/m zaterdag 18.00 uur

– Verder wordt gekeken of en hoe personeel kan worden ingezet en hoe eLink gebruikers optimaler kunnen worden ontvangen.

– Aanleverende partijen wordt waar mogelijk verzocht de aanlevering(en) zoveel mogelijk te spreiden.

Dank a.u.b. aan allen die zich actief inzetten voor het vinden van een snelle oplossing!