Het deze week door staatssecretaris Hans Vijlbrief gepresenteerde eindrapport van de onderzoeksbureaus SEO en Districon over de vliegbelasting op vrachtvluchten laat maar ruimte voor een conclusie: ‘niet doen’. Tot die slotsom was overigens enkele jaren geleden ook al de Raad van State gekomen, maar bij het ministerie van Financiën waren de ambtenaren hardleers en was er toch het idee ontstaan dat er in het kader van de beprijzing van de luchtvaart ook wat te halen viel (12 miljoen euro) bij de vrachtmaatschappijen op Schiphol. Het was niet meer en minder dan een ondoordachte exercitie van enkele beleidsambtenaren om de begroting voor de vliegbelasting op tickets rond te krijgen.

Dat die taks, naar nu blijkt uit het rapport, de doodsteek is voor de vrachtrol van Maastricht Aachen Airport (MAA), terwijl Schiphol een kwart van zijn vrachtvluchten verliest, had natuurlijk al in een eerder stadium duidelijk kunnen worden. Het ministerie nam aanvankelijk echter genoegen met een weinig doorwrocht vrachtonderzoek met de nauwelijks onderbouwde conclusie dat het met de negatieve effecten van de vrachttaks wel meeviel voor de twee luchthavens. ‘Die waren minimaal’, aldus onderzoeksbureau CE Delft.

Lees hier het hele artikel