Er zit schot in de ontwikkeling van het covid-19 vaccin. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Als het allemaal goed gaat, komen vanaf eind 2020 stapsgewijs in totaal 300 tot 400 miljoen vaccins voor Europa beschikbaar. Verdeling daarvan gaat op basis van het aantal inwoners per EU-land. Eén van de producenten heeft zich verbonden om in een later stadium wereldwijd meer dan 2 miljard doses te leveren. Tegen kostprijs, heet het.

Aanjager daarvan is met name de Amerikaanse federale overheid. Deze heeft 11 miljard dollar gepompt in zeven farmaceutische bedrijven die ieder een eigen vaccin ontwikkelen. Vér daarin zijn de bedrijven Moderna, AstraZeneca en Pfizer. Het programma heeft de naam ‘Operation warp speed’ gekregen, zo genoemd naar de fictieve technologie in de televisie serie Star Trek, waarbij ruimteschepen met een snelheid groter dan het licht door de ruimte vliegen. Deze open geldkraan maakt dat farmaceuten risicoloos vaccins kunnen produceren die de testfase nog niet zijn gepasseerd. Zo wordt geen productietijd verloren. Vaccins die niet werken, worden vernietigd. En dit alles vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Dat dan weer wel.

Enorme hoeveelheden vaccins dus, en het is dan ook terecht dat ACN zich afvraagt hoe de logistieke afwikkeling daarvan in z’n werk zal gaan. In de VS gaan de militairen dat doen. De term ‘logistiek’ stamt immers uit de krijgsvoering, waar het om gaat om de bevoorrading van de krijgsmacht aan het front. In Nederland zwijgt de politiek over de vraag hoe de fysieke distributie van deze enorme hoeveelheden vaccins zal plaatsvinden. Wel kennen we de wettelijk vastgestelde vaccinatieprogramma’s, waarin wordt opgenomen welke groepen voor welke vaccinaties in aanmerking komen. Het RIVM verzorgt dan vervolgens de regie, coördinatie, registratie en bewaking. De gemeentesturen verzenden de uitnodigingen voor vaccinatie, die op locatie wordt uitgevoerd door voldoende en deskundig personeel. En daar zit ‘m de kneep: Kunnen we de zorgsector vragen om boven op de bestaande taken óók nog een mega vaccinatie operatie uit te voeren? Waarbij het (opnieuw) maar de vraag is of er voldoende hulpmiddelen zoals injectienaalden beschikbaar zijn?

Coronavaccinatie is nog niet opgenomen in het vaccinatieprogramma. Dat zal wel gebeuren zodra het vaccin beschikbaar is. Maar is het niet beter om náást de distributie van reguliere geneesmiddelen, een apart kanaal op te zetten toegespitst op alléén de miljoenen vaccins die – inkomend of uitgaand – op ons afkomen? Afhankelijk van het land van verzending zullen de eerste vaccins per vliegtuig worden vervoerd. Maar al gauw zal dat (ook) per schip worden gedaan. En in ieder geval zal er een traject over de weg zijn, en zal sprake zijn van tussentijdse opslag. De distributie begint bij de in ontvangstname op de productielocatie, en eindigt op het oplevermoment aan de instelling die het vaccin toedient.

Kwaliteit, integriteit en veiligheid van deze logistieke keten zou kunnen plaatsvinden conform de EU-normen die gelden voor de groothandel van medicijnen, neergelegd in de Richtsnoeren inzake Goede Distributie Praktijken, afgekort GDP. Dus inclusief testprocedures onderweg. Daarnaast zou een legertje paramedici moeten worden opgelijnd voor speciale inentingsopleiding. Alles onder toeziend RIVM-oog.

‘Time is of the essence’. Laten we voorkomen dat het logistieke- en inentingsproces langer gaat duren dan de ontwikkelingsperiode van het coronavaccin.

Bekijk hier het hele artikel