Als je de stapel bijlages doorneemt bij de Hoofdlijnenbrief Schiphol die minister Mark Harbers (Infrastructuur) recent naar de Tweede Kamer stuurde, dan valt op dat in die stukken veel aandacht is voor de gevolgen van de winstgevendheid van de luchthaven zelf, voor de main carrier KLM en andere bedrijven actief in de luchtvaart en voor de bereikbaarheid van Nederland voor passagiers.

Nergens echter is er aandacht voor de gevolgen voor vrachtbedrijven in Nederland die een internationale waardenketen hebben. Nergens aandacht voor wat het wegvallen van een deel van de vrachtcapaciteit op Schiphol voor hen zal betekenen. En die afname van luchtvrachtcapaciteit kan onverwacht en ongewenst groot zijn doordat de belangrijkste beleidsinstrumenten, de Europese slotverordening en het Nederlandse beleidskader netwerkkwaliteit in wording, volledig op de passagiersoperatie zijn gericht en geen rekening houden met de dynamiek in de luchtvrachtmarkt.

Klik hier om verder te lezen