Er heerst binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterschap (I&W) een cultuur die allesbehalve op succes gericht is. Dat bleek weer tijdens de online informatiesessie die het departement vorige week organiseerde om partijen te informeren over de voorgestelde krimp van het totaal aantal slots op Schiphol van 500.000 naar 444.000. Wat velen vergeten, is dat airlines voor een vlucht op onze nationale mainport twee slots (vertrek en landing) nodig hebben en er dus feitelijk een vluchtenreductie is van 250.000 naar 220.000.

In plaats van uit te gaan van succes – Schiphol is immers immens populair in de mondiale vrachtwereld – staan bij het ministerie beheersing en het mijden van risico’s centraal. De angst is in Den Haag groot dat een rechter zich straks gaat uitspreken over Schiphol en met name over het anticiperend handhaven van de geluidsoverlast door de overheid. Daarom wordt gekozen voor krimp en worden de onvoorspelbare gevolgen op de koop toe genomen. De kernboodschap in de bijpraat-sessie aan alle betrokkenen luidde dan ook: ‘beste sector, geloof ons, we kunnen niet anders, het is in uw eigen belang’.

Lees hier verder