Uit het rapport Ondermijning op en rond luchthaven Schiphol, opgesteld door Bureau Beke (mei 2020), is duidelijk geworden dat ondermijning op Schiphol nog veel aandacht vraagt. De vraag die Menzies Aviation zich stelde was dan ook: “hoe ga je ondermijning tegen?”.

Ondermijning is voor veel bedrijven een gevoelig onderwerp. De meeste bedrijven willen uiteraard niet met ondermijning geassocieerd worden, daarom heeft Menzies Aviation 100% inzet getoond om ervoor te zorgen dat ondermijning overal in de sector en binnen het bedrijf, een bespreekbaar onderwerp wordt.  De campagne “Sterke Luchthaven” van het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol (PAOS) hebben zij daarom omarmd. Menzies Aviation heeft met diverse overheidsinstanties samengewerkt om deze campagne te laten slagen.

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer heeft de getoonde inzet van Menzies Aviation beloond met een certificaat dat zij maandag jl. in ontvangst mochten nemen. Dit certificaat zien zij naast erkenning, ook als een motivatie en nieuw startpunt om ondermijning nog meer tegen te gaan.