Het lijkt zo simpel: we maken alle luchtvrachtstromen zichtbaar en daarmee gaan we de planning bij de afhandelaars verbeteren. In de verkennende gesprekken met de praktijk blijkt al gauw hoe complex dat is. Het gaat namelijk niet ‘alleen maar’ om import ophalen, export afleveren, het terugbrengen van luchtvrachtpallets en last but not least het luchtvrachtvervangend wegvervoer van en naar andere luchthavens. Binnen elk van deze categorieën zijn de zendingen heel gevarieerd en vragen ze vaak om een specifieke aanpak. Het maakt voor de planning van het transport, de dockdeuren bij de afhandelaars en de handjes achter die deuren nogal wat uit of het om een enkele truck met allerlei losse zendingen gaat, om gevaarlijke of bijzonder hoogwaardige goederen of om meerdere trucks die als een soort lopende band 44 ULD’s uit een groot chartervliegtuig naar de tweede linie gaan pendelen. Eigenlijk is alleen de ULD-retourstroom relatief eenvoudig.

Het eerste doel van de Pilot Slotplanning is om een gedetailleerd inzicht in alle te verwachten transporten te krijgen. Het gaat daarbij om de geplande aankomst van de truck plus het AWB-nummer van elke zending met de voor laden/lossen benodigde informatie zoals gewicht, aantal colli, type vracht en eventuele speciale instructies voor de afhandeling. Met die informatie kan de afhandelaar beslissen of dit mogelijk is op het gewenste tijdstip. Als dat niet uitkomt omdat de afhandelaar de benodigde capaciteit voor het laden, lossen en checken van die zendingen niet kan leveren kan de afhandelaar een ander tijdstip voorstellen. Bij export en RFS zal de afhandelaar dan ook rekening houden met de vluchtinformatie. Dat alles is de kern van CDM: collaborative decision making, oftewel: gezamenlijk beslissen over het laad- en losproces en dit voor alle schakels in de keten optimaal te plannen en uit te voeren met minimale wachttijden.

– Stap 1 is zorgen dat de afhandelaar vóóraf de juiste informatie en daarmee een totaaloverzicht krijgt van alle goederenstromen die de expediteurs/vervoerders gepland hebben, inclusief de bestaande Milkrun en ‘To-door-delivery’-services.

– Stap 2 bestaat uit het vaststellen of die trucks/zendingen allemaal op het gevraagde moment afgehandeld kunnen worden. Daarvoor moet het overzicht van alle zendingen vertaald worden in het aantal benodigde dockdeuren plus de hoeveelheid werk voor het personeel van de afhandelaars, inclusief gespecialiseerde medewerkers. Als dat geautomatiseerd is, kan de expediteur/vervoerder sneller een bevestiging of een tegenvoorstel krijgen.

– In stap 3 wordt vastgelegd of elke truck op tijd is aangekomen én daadwerkelijk binnen de afgesproken laad/lostijd afgehandeld is. Marktpartijen kunnen dit gebruiken om hun eigen performance te verbeteren.

– Stap 4 is het achteraf vergelijken van de totale planning en realisatie om daaruit te kunnen leren of de per zending ingestelde afhandeltijden correct zijn of aangepast moeten worden.

Uiteindelijk zal CDM@Airports dus een lerend laboratorium worden zodat de afhandeling verder verbeterd kan worden. Wellicht kan de benodigde capaciteit daarmee zelfs beter voorspeld worden op basis van vluchtgegevens en boekingen van de airlines. Elk van de bovenstaande stappen wordt in de komende onderzoeksperiode ontwikkeld en getest bij Menzies, samen met een flink aantal expediteurs/vervoerders en onderzoekers/studenten van InHolland. Het reeds bestaande CDM-Trucking platform van CargoHub en actuele informatie van Cargonaut over zendingen en ritten vormen de basis voor de ritplanning door de expediteurs/vervoerders. De systemen voor de planning bij de afhandelaars en de software/interfaces voor de monitoring van de uitvoering en verdere optimalisatie moet nog grotendeels ontwikkeld worden. Overigens houden alle bedrijven de mogelijkheid om daarvoor andere leveranciers in te schakelen en/of zelf te bouwen.

Mijn rol in dit uitdagende project is namens ACN ervoor te zorgen dat het geheel zo goed mogelijk voldoet aan de eisen en wensen van de hele luchtvracht-community en daarmee bijdraagt aan een van de belangrijkste doelstellingen van ACN: een efficiënte luchtvrachtketen. Dat blijft een onderwerp dat mij, na bijna 20 jaar ACN, nog lang niet loslaat…