Het Nederlandse luchtvracht community platform Cargonaut is op 1 juli jl. gestart met de vernieuwing van al haar IT-systemen. Over 2 jaar (i.e. 1 juli 2022) verwacht Cargonaut het project af te ronden. Met het nieuwe systeem zal Cargonaut kunnen voldoen aan de grotere vraag naar informatie en data verwerking, zoals de te verwachten groei van e-commerce zendingen. Met het vernieuwde platform kunnen alle klanten en instanties op de makkelijkste en snelste manier (onder meer via API koppelingen) data met elkaar uitwisselen. Het gehele project wordt tezamen met Royal Schiphol Group (“RSG”) uitgevoerd.

De vernieuwing wordt gedaan omdat de systemen van Cargonaut verouderd zijn, maar ook om reden dat overheden nieuwe eisen stellen aan data uitwisseling in de logistiek. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Douane hebben deze eisen neergelegd in de Digitale Transportstrategie voor goederenvervoer (“DTS”). Speerpunt hierin is het creëren van één basis data-infrastructuur (BDI) voor de digitalisering van alle vormen van goederenvervoer in Nederland. Cargonaut haar systeem is hierin een bouwsteen. Binnen het BDI blijven logistieke bedrijven eigenaar van de data die ze genereren en kunnen ze deze data delen in een gecontroleerde en waar nodig afgeschermde omgeving. De BDI zorgt voor snellere data-uitwisseling, transparantie, meervoudig gebruik van data, en administratieve lastenreductie. Voor Cargonaut betekent de DTS dat het over een IT-systeem moet beschikken wat optimaal voorbereid is op de implementatie van de BDI en de bijbehorende architectuurprincipes.

Klik hier om verder te lezen