Brigit Gijsbers is per 11 april 2022 gestart als tijdelijk vrijgesteld plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanleiding is de extra druk op het dossier Schiphol.

Deze constructie maakt het mogelijk om integraal en in samenhang te werken aan de opgaven op het terrein van Luchtvaart en Maritiem. Daarnaast is hiermee geborgd dat ook de organisatie-ontwikkeling, de personele en beheersmatige kant van het directoraat-generaal, voldoende aandacht krijgt. Eerder was Brigit werkzaam als directeur Maritieme Zaken.

Klik hier voor het bericht bij IenW