Te elfder ure hebben de EU een het VK en akkoord gesloten over hun toekomstige handelsrelatie. Maar ook met dit handelsakkoord gelden er per 1 januari 2021 grensformaliteiten in het goederenverkeer met het VK. Voor het importeren of exporteren van goederen van en naar het VK moet u voortaan aangifte doen.

Het VK maakt geen deel meer uit van de Europese douane-unie en de interne markt.

Geen invoerrechten – wél voorwaarden

In het handelsakkoord met het VK is vastgelegd dat de handel in goederen tussen de EU en het VK in beginsel plaatsvindt zonder invoerrechten. Er komen ook geen quota: de in- en uitvoer van goederen wordt niet beperkt tot een bepaalde hoeveelheid.

Voor de handel in goederen met het VK gelden wel de ‘oorsprongsregels’. Dit betekent dat u moet kunnen aantonen waar goederen zijn gemaakt of bewerkt. De in het handelsakkoord vastgelegde oorsprongsregels zijn hiervoor van belang.