De ACN sectorraden zijn voornemens om Digitaal Vooraanmelden op te nemen in de Ready for Carriage (RFC) voorwaarden en deze aanpassing vanaf september 2021 in werking te laten treden. Met deze ketenbrede digitaliseringsslag wordt het aanleverproces van vracht op Schiphol efficiënter, sneller en veiliger. Bovendien is Digitaal Vooraanmelden een begin van een betere planbare vrachtafhandeling op Schiphol. Dat levert grote voordelen voor alle partijen.

Om zendingen vanaf dat moment RFC te kunnen aanleveren, dient onder andere een Digitale Vooraanmelding te worden gedaan via eLink. We hebben hier sinds de start van het project (juni 2020) via verschillende communicatie-uitingen en overlegorganen van zowel ACN als Cargonaut uitgebreid aandacht aan besteed. We zien al sinds het begin van het jaar een beweging in de goede richting. Bij ruim 50 expediteurs en vervoerders van luchtvracht die de Best Effort verklaring ondertekenden is het gemiddelde eLink percentage al ruim 60%! En er sluiten zich steeds meer expediteurs en vervoerders aan.

Deze week hebben ACN en Cargonaut de expediteurs op Schiphol die nog niet deelnemen aan Digitaal Vooraanmelden in een brief geïnformeerd over hun huidige eLink gebruik en hulp aangeboden om alle zendingen binnenkort digitaal, en daarmee Ready For Carriage, te kunnen Vooraanmelden.

Heeft u vragen over het project of over technische zaken? Neem dan contact op via info@acn.nl of helpdesk@cargonaut.nl.