Het zal u niet ontgaan zijn dat er een zorgelijke kwetsbaarheid “Log4j” is ontdekt die een bedreiging kan zijn voor vele organisaties over de hele wereld. Vanaf het moment dat wij hier van op de hoogte waren, hebben we een crisisteam ingericht met als taak om zo snel als mogelijk eventuele risico’s in kaart te brengen en waar nodig te mitigeren. De afgelopen week hebben wij uitgebreid met ons crisisteam alle externe alsook interne systemen onderzocht. Uiteindelijk hebben we preventief enkele zaken aangepast aan onze dienstverlening alhoewel deze niet geraakt zouden kunnen worden door de bekende kwetsbaarheid. Wij zijn er op dit moment van overtuigd dat deze kwetsbaarheid geen invloed heeft op onze dienstverlening.

Klik hier om verder te lezen