Toelichting ACN op onderstaand artikel: Op grote lijnen klopt de strekking van het verhaal. ACN en een aantal van haar leden is nauw bij deze constructieve gesprekken betrokken. Doel is het vinden van een duurzame en breed gedragen oplossing voor het tekort aan slots voor full freighters op Schiphol. Via de sectorraden houden we onze leden op de hoogte.

De luchtvaartsector op Schiphol werkt aan een nieuw compromis voor een groot aantal extra vrachtvluchten op Schiphol. Dat melden goed ingevoerde bronnen op de luchthaven. Deze zogeheten aangepaste local rule 2.0 moet ruimte bieden aan de vrachtsector nu Schiphol recent de geplande vrachtpool na kritiek van de KLM en de budget-airlines voor zeker een jaar heeft uitgesteld.

De aangepaste local rule 2.0 moet nu soelaas bieden voor de vrachtsector ofschoon veel vrachtmaatschappijen liever een vast percentage van alle vluchten op Schiphol, sprake was van 3 tot 4%, hadden toegewezen gekregen via een vrachtpool.

Partijen op Schiphol, verenigd in de Coordination Committee Netherlands, werken momenteel aan een compromis dat bestaat uit drie elementen, aldus de bronnen. Zo krijgen vrachtmaatschappijen straks uit de pot van niet benutte slots (een reservering voor een vlucht die uiteindelijk niet is uitgevoerd) niet 25% maar 50% van deze vliegbewegingen toegewezen.

Tevens behoeven de vrachtcarriers niet meer zoals in de oude local rule zes weken te wachten voor ze vrijgevallen slots ook daadwerkelijk kunnen benutten. Ze komen per direct beschikbaar en daarmee is een grote grief binnen vrachtsector tegen de oude regeling weggenomen.

Lees hier verder