Het Banenplan Schiphol, dat de ambitie heeft in 3 jaar tijd 750 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen op Schiphol, heeft een mijlpaal bereikt. Inmiddels zijn 509 mensen aan de slag. Het Banenplan is een initiatief van Royal Schiphol Group, de gemeente Amsterdam, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS) en werd in januari 2020 ondertekend.

De afgelopen 2,5 jaar kreeg de arbeidsmarkt te maken met grote schommelingen, zo ook op Schiphol. Kort na de ondertekening van het Banenplan in januari 2020 brak in maart de coronacrisis uit. De doelstelling van het plan leek daardoor onhaalbaar. Waar de focus eerst lag op het plaatsen van werkzoekenden, verschoof deze nu noodgedwongen naar werk-naar-werk-trajecten voor medewerkers op Schiphol, om te voorkomen dat zij in een uitkeringssituatie terecht zouden komen.

Lees hier verder