Vanaf 1 januari 2023 zijn bedrijven verplicht hun douaneaangiften volledig digitaal in te dienen. Het nieuwe systeem dat dit mogelijk maakt – DMS – wordt dit jaar stapsgewijs ingevoerd. Implementatiemanager bij de Douane Erik te Boome vertelt wat aangevers de komende maanden mogen verwachten. En waarom zij snel in actie moeten komen, als ze nog niet met de voorbereidingen zijn gestart.

Het begint allemaal met de EU-verordening die bekend staat als bijlage B van het Douanewetboek van de Unie (DWU). Deze stelt dat bedrijven per 1 januari 2023 alleen nog maar digitaal aangifte mogen doen (zie ‘Alles over DMS’ onderaan dit artikel). En dat vraagt om een ingrijpende aanpassing van hun eigen systemen. Zo vormt het Enig Document (ED) straks niet meer de basis voor de gegevens die bij een elektronische aangifte moeten worden ingevuld. De Toelichting Enig Document (bijlage VI van de Algemene douaneregeling) komt in de huidige vorm te vervallen. Voor te gebruiken codes in DMS wordt een nieuw onderdeel ‘DWU aangiftebehandeling’ aan het codeboek Douane toegevoegd. Dit staat allemaal uitgewerkt in bijlage B van het DWU en de recent gepubliceerde bijlage VI-a.

Lees hier verder