De Nederlandse luchtvrachtsector zal bij een no-deal brexit vanaf 1 januari 2021 worden geconfronteerd met ‘een aantal ongunstige regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)’ voor het goederenvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk, waaronder hogere importheffingen.

Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie ACN in een brief aan de achterban. Concreet betekent een no-deal dat het Verenigd Koninkrijk vanaf begin volgend jaar wordt beschouwd ‘als elk niet EU-land zonder afspraken’, waardoor verschillende lopende procedures voor de luchtvrachtsector ingrijpend zullen veranderen, aldus de belangenbehartiger. Onder meer gaat het daarbij om beperking van de huidige luchtvervoersrechten. Ook komt de wederzijdse erkenning van veiligheidscertificaten te vervallen. Verder komen er meer uitgebreide grenscontroles, waarbij het zogeheten ‘one stop security’ ongeacht de deal in stand blijf, aldus ACN.

Lees verder