Van februari 2020 tot augustus 2020 heb ik voor Air Cargo Netherlands (ACN) een afstudeeronderzoek verricht ter afsluiting van mijn studie Aviation aan de Hogeschool van Amsterdam.

De basis van dit onderzoek was het plan Slim én Duurzaam. Het doel van dit plan is het verlagen van de CO2 emissies met 35% in 2030 ten opzichte van de huidige emissies in 2020. Hierdoor zou het niveau van de CO2 emissies lager worden dan de emissies in 2005. Slim én Duurzaam bestaat uit zeven thema’s waarvan emissie vrije luchthavens er een van is. Een onderdeel van dit thema is de elektrificatie van ground support equipment op Schiphol. Mijn onderzoek bestond uit het uitwerken van de beschikbare elektrische voertuigen, het onderzoeken of deze over de benodigde capaciteiten beschikten en het berekenen van de verlaging in emissies als deze voertuigen zouden worden gebruikt. Om dit te kunnen onderzoeken heb ik de volgende onderzoeksvraag gebruikt:

“The CO2 reduction of 35% in 2030 according to the ‘Slim en Duurzaam’ plan would not be achieved if the ground handlers would keep working with the current ground support equipment as it is the largest CO2 contributor for ground handlers.”

De ground support equipment die is onderzocht zijn de lower- en main deck cargo loaders, de container transporters en de towing tractors. De resultaten laten zien dat voor alle voertuigen een elektrische variant bestaat, maar dat alleen de lower deck loaders een bewezen capaciteit hebben. De andere voertuigen hebben geen bewezen batterij capaciteit voor een hele dag aan zware operaties zonder op te laden tussendoor, maar afhankelijk van de operatie kunnen deze ingezet worden.

De effecten van elektrische voertuigen zouden dan ook een reductie in emissies zijn aangezien de voertuigen zelf niks uitstoten en een reductie in kosten in de lange termijn aangezien elektriciteit goedkoper is dan brandstof op het moment en de onderhoudskosten lager zijn.

Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens COVID-19 waardoor een deel van het onderzoek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Desalniettemin is het een leerzame periode geweest en zou ik graag Ben Radstaak willen bedanken voor zijn begeleiding tijdens mijn onderzoek. Ook zou ik graag Maarten van As, alle medewerkers bij ACN, de geïnterviewde personen en mijn mede afstudeerders willen bedanken voor deze periode.

Wessel Mel, augustus 2020

Klik hier voor het eindrapport