Met het oog op een duurzame toekomst en om te blijven innoveren heb ik, samen met mijn begeleider Ben Radstaak, besloten om voor ACN de mogelijkheden van het invoeren van autonome dollies op Amsterdam Airport Schiphol te onderzoeken. Schiphol heeft namelijk het doel gesteld om het verkeer aan airside in 2050 volledig autonoom uit te voeren. Autonome dollies zouden hier een rol bij kunnen spelen. Om dit onderwerp te kunnen onderzoeken, ben ik op de volgende onderzoeksvraag gekomen:

‘What effect can the implementation of autonomous cargo dollies have on the safety, sustainability and efficiency in the process of airside cargo transport at Schiphol Airport?’

Verschillende methoden zijn gebruikt om een antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag. Interviews met mensen uit het werkveld en berekeningen van CO2-emissies zijn uitgevoerd om te onderzoeken of, en hoe autonome dollies geïntegreerd kunnen worden in de huidige operatie.

De resultaten in het onderzoek laten zien dat meerdere partijen geïnteresseerd zijn in autonome dollies, ook omdat ze voldoen aan het doel van Schiphol om volledig autonoom te zijn in het jaar 2050. Autonome voertuigen hebben de potentie om de veiligheid van het verkeer aan airside te verbeteren door het elimineren van menselijke fouten, wat de grootste oorzaak is van ongelukken in het verkeer.

Verder kan de efficiëntie op de luchthaven verbeterd worden, als de autonome dollies in een gezamenlijke pool rondrijden, waarbij alle afhandelaars een aandeel hebben in de complete vloot dollies. Dit resulteert in minder bewegingen op de airport en minder voertuigen op de wegen. Voordat een pooling systeem gebruikt kan worden, moeten er duidelijke afspraken zijn tussen de bedrijven.

Autonome dollies dragen bij aan de vermindering van CO2-emissies wanneer ze rijden op een milieuvriendelijke aandrijving. Op korte termijn is elektrisch de beste optie, omdat deze techniek bekend is. Op de lange termijn zou waterstof de beste optie zijn om als aandrijving te gebruiken. Waterstof is op dit moment nog te duur om te produceren en men is er nog niet bekend genoeg mee. Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat waterstof populair en veel gebruikt wordt op AAS.

De implementatie van autonome dollies zou bijvoorbeeld op Schiphol Zuidoost kunnen starten, omdat hier veel minder verkeer is dan op Schiphol Centrum. Verder onderzoek is nog nodig om een duidelijker plaatje te krijgen van de kosten/baten en de voordelen op het gebied van milieu en veiligheid.

Ik kijk met erg veel plezier terug op mijn tijd bij ACN, ook al is het anders gelopen door COVID-19. Het is een leerzame periode geweest waarin ik veel aan de begeleiding van Ben Radstaak heb gehad. Ik wil dan ook graag Ben Radstaak en Maarten van As bedanken voor het mogelijk maken van mijn afstudeeronderzoek. Ik wil ook graag alle andere werknemers en mede-afstudeerders van ACN bedanken.

Klik hier voor het eindrapport