Schiphol mag de eerder voorgestelde tariefverhogingen voor 2023 (9%), 2024 (12%) en 2025 (12%) doorvoeren. Dit heeft de Autoriteit Consument en Markt laten weten nadat een groot aantal airlines en ook ACN en BARIN eerder bezwaar had aangetekend.

Dit is een forse teleurstelling voor de gebruikers van de luchthaven. Wij vinden het niet terecht dat Schiphol met deze draconische tariefverhogingen de pijn uit de coronacrisis neerlegt bij de airlines.

Op dit moment overwegen we met betrokken partijen of en hoe deze casus kan worden voorgelegd aan de rechter.

Klik hier voor meer informatie