Vanwege de impact van het coronavirus treft ABN AMRO de volgende steunmaatregelen voor klanten:

 •   Voor een groep van zo’n 55.000 Commercial Banking-klanten, die een lopend zakelijk krediet hebben tot 2,5 miljoen euro, wordt betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. In de maanden april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Als een bedrijf het uitstel niet nodig heeft, dient dit uiterlijk 31 maart bij ABN AMRO te worden gemeld. Het uitstel vindt dan voor dit bedrijf niet plaats.
 •   Bovengenoemde uitstelregeling staat daar waar mogelijk ook open voor Commercial Bankingklanten met een lopend krediet boven de 2,5 miljoen euro. Deze bedrijven kunnen contact opnemen met ABN AMRO om de mogelijkheden te bespreken.
 •   Voor klanten met een lopend particulier krediet zijn er twee maatregelen. Deze zijn gericht op ZZP’ers, flexwerkers en andere klanten die geraakt worden door het coronavirus en mogelijk al snel te maken hebben met financiële consequenties: 1. Klanten met een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of Moneyou kunnen een verzoek doen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.  2. Ook is er een soortgelijke uitstelregeling voor klanten met een lopend consumptief krediet bij ABN AMRO Retail Banking en ALFAM.
  Door deze maatregelen ontstaat er bij de betreffende bedrijven, ZZP’ers en particuliere klanten extra lucht in hun liquiditeitspositie. Dat is belangrijk omdat het coronavirus acute impact heeft op de financiën van veel klanten.

  Snel en efficiënt support bieden
  ABN AMRO wil haar klanten op deze manier snel en efficiënt steunen. Ruimte in de liquiditeitspositie is enorm belangrijk. Bedrijven en ZZP’ers zien inkomsten wegvallen terwijl de vaste kosten blijven.  Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO: “Het gaat in deze turbulente periode primair om de volksgezondheid. Ook bij ABN AMRO zelf hebben we maatregelen genomen om de kans op besmetting onder medewerkers en klanten te minimaliseren. Als bank hebben we daarnaast een belangrijke rol in de economie. Het coronavirus leidt onvermijdelijk tot een zware en moeilijke tijd voor onze klanten. Dat geldt zowel voor bedrijven en ZZP’ers als voor particulieren. We willen daar waar mogelijk snel support bieden. Dat geeft nu lucht en biedt onze klanten de kans om straks de draad weer snel op te pakken.”

  Groot steunpakket overheid
  De maatregelen van ABN AMRO komen bovenop een groot steunpakket van de overheid. Bedrijven kunnen met behulp van overheidsgaranties bij hun bank extra geld lenen, onder andere via de BMKB regeling. Ook andere onderdelen van het steunpakket van de overheid bieden bedrijven extra liquiditeitsruimte.

  Geen uitstel nodig, meld dit dan
  Het uitstel op de rente en aflossing is uitdrukkelijk bedoeld voor klanten die het nodig hebben vanwege de impact van het coronavirus. Voor Commercial Banking-klanten met een lopend krediet onder de 2,5 miljoen euro wordt het uitstel automatisch ingeregeld. Daar is bewust voor gekozen om snel een grote groep bedrijven te kunnen steunen. Echter, bedrijven in deze categorie die het niet nodig hebben, dienen dit uiterlijk 31 maart te melden. Zonder melding volgt automatisch uitstel. Op korte termijn verschijnt de uitwerking met details en voorwaarden van de uitstelmaatregel op www.abnamro.nl/zakelijk. Via deze website kunnen bedrijven ook melden geen behoefte te hebben aan uitstel.

  Commercial Banking-klanten
  In principe komen alle klanten die worden bediend door Commercial Banking en een lopend krediet hebben tot 2,5 miljoen euro automatisch in aanmerking voor uitstel, uitgezonderd een aantal specifieke financieringsvormen zoals commercial finance. Kredieten die door de afdeling Afwikkeling binnen Bijzonder Beheer worden behandeld, vallen buiten de regeling.  Een aantal specifieke sectoren wordt acuut hard getroffen door het coronavirus. ABN AMRO onderzoekt of er voor dergelijke sectoren als geheel generieke snel werkende regelingen mogelijk zijn Voor grootzakelijke klanten, die worden bediend vanuit Corporate & Institutional Banking (omzet boven de 250 miljoen euro), gelden maatwerkregelingen.

  Particulier krediet
  Klanten die geraakt worden door het coronavirus en een hypotheek hebben bij ABN AMRO, Florius of Moneyou kunnen 3 maanden uitstel van rente en aflossing aanvragen. Een soortgelijke regeling geldt voor klanten die een consumptief krediet hebben bij ABN AMRO Retail Banking, ALFAM of ICS. De uitwerking met specifieke details en voorwaarden zijn op korte termijn te vinden via www.abnamro.nl/particulier. Uiteraard kunnen klanten ook contact opnemen met hun aanspreekpunt bij de bank of de genoemde dochtermaatschappijen.