Vorige week waren er forse storingen in het IT systeem van de Belastingdienst met gevolgen voor de IT-omgeving en telefonische bereikbaarheid van de Douane.

Ook dit weekend (op zaterdag 19-11) staat weer onderhoud gepland. Weliswaar kleinschaliger dan vorig weekend, maar toch willen we u informeren.

Tijdens het geplande onderhoud kan gebruik worden gemaakt van de noodprocedure.

Ook in geval van storingen dient gebruik te worden gemaakt van de bestaande noodprocedures.

Gepland onderhoud en storingen kunnen leiden tot vertragingen bij de afhandelaars. Zij doen hun uiterste best om dit tot een minimum te beperken maar vragen uw begrip.

Actuele informatie over storingen is te vinden op de website van de douane, gepland onderhoud is te vinden bij douane/gepland onderhoud.

De informatie wordt ook zo veel mogelijk gedeeld via de website van cargonaut

Op de website van de douane kunnen bedrijven zich abonneren op automatische updates over gepland onderhoud én storingen.