Een kwart van vrachtvluchten en 12% van het vrachtvolume (214.000 tot 231.000 ton) dreigt op Schiphol te verdwijnen op als het kabinet de plannen voor een belasting op vrachtvluchten komend jaar doorvoert. Dat is een van de harde conclusies uit het eindrapport over de effecten van de geplande vliegbelasting, die staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) dinsdag naar de Tweede kamer heeft gestuurd.

De negatieve gevolgen voor Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn nog veel groter, schrijven de onderzoeksbureaus van SEO en Districon in het eindrapport, waarvan delen enkele weken geleden in deze krant zijn uitgelekt. Zo dreigt op termijn (tot 2030) de gehele vrachtoperatie op de Limburgse luchthaven te verdwijnen ‘door de relatief kleine schaal en het feit dat Maastricht geen marktplaatsfunctie zoals Schiphol heeft’, concluderen de onderzoekers. Het gaat dan om een vrachtverlies van 126.000 tot 135.000 ton en het verdwijnen van rond de 1.900 directe banen en nog eens 100 indirecte arbeidsplaatsen in Limburg.

Luchthavengelden

Door de vrachttaks (862 euro tot 1551 euro per vertrekkende vlucht) prijzen de twee Nederlandse luchthavens zich grotendeels uit de Europese luchtvrachtmarkt. De luchthavengelden voor vrachtmaatschappijen stijgen daardoor op Schiphol en MAA met 28% tot 57%. De totale kosten voor vrachtmaatschappijen (inclusief brandstof en afhandeling) stijgen door de vliegbelasting met 6,4% op Maastricht Airport tot 7,9% voor Schiphol.

Banenverlies

Door deze forse kostenstijging zullen een groot aantal vrachtmaatschappijen Nederland de rug toe keren, waardoor de luchthavens in totaal rond de 366.000 ton aan overslag dreigen te verliezen. Deze substantiële daling van het vrachtvolume leidt verder tot ‘mogelijk verlies van 6.500 direct en indirect aan luchtvracht gerelateerde arbeidsplaatsen’. Op Schiphol is er daarbij sprake van het wegvallen van 1.850 tot 2.000 directe en 1.350 tot 1475 indirecte banen. De onderzoekers wijzen er verder op dat het ministerie door het verdwijnen van vrachtvluchten naar het buitenland, hoofdzakelijk Luik en Brussels Airport, ook veel minder vliegbelasting zal innen. Die ligt eerder bij 7,4 miljoen euro tot 9 miljoen euro ‘en niet bij de beoogde 12 tot 14 miljoen euro’, berekenen SEO/Districon.

De belangenorganisaties Air Cargo Netherlands, TLN en FENEX stellen in een gezamenlijke verklaring dat het onderzoek ‘de eerdere waarschuwing van de Raad van State’, onderstreept. ‘Met de vrachttaks zal Nederland op termijn geen speler meer van betekenis zijn in de luchtvrachtsector’. Zij wijzen er verder op dat in dit Covid-19 tijdperk ‘ook is gebleken dat de luchtvrachtsector een cruciale maatschappelijke functie vervuld’.

Klik hier voor het artikel in NT